NORSK

Hvem er vi?


LAMS-skolen i Pakistan er et initiativ som, i samarbeid med tekstilfabrikken BOKHARI  (Norpak International), tilbyr kvalitetsutdanning til 700 jenter og gutter i alderen 4-18 år. De fleste elevene er barn til de ansatte ved fabrikken. LAMS tilbyr skolegang, trygghet og sikkerhet, og med det også en lysere fremtid for hundrevis av jenter og gutter.

Alle barn har rett til utdanning! 

LAMS

En skole, en fremtid

Se bilder og video


Vi har samlet noen morsomme bilder og videoer som vi håper

vil gi deg et innblikk i hvordan elever og lærere har det

ved LAMS-skolen.

Historien vår


LAMS ble etablert i 1996 med fem klasserom, 150 elever og fem lærere.

I dag har vi 30 klasserom,

et bibliotek, en skolehelseklinikk,

700 elever og over 40 lærere.

Bokhari


LAMS hadde ikke vært mulig uten det unike samarbeidet vi har med tekstilfabrikken Bokhari som ligger vegg-i-vegg med skolen. Fabrikken bidrar til skolens drift og utvikling.

Stiftelsen LAMS


Stiftelsen LAMS er en norsk, veldedig stiftelse, registrert i Stiftelsestilsynet, opprettet for

å støtte driften og videreutviklingen av LAMS-skolen i Pakistan.

Vårt mål er å bidra til en bærekraftig sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet rundt skolen, samt å øke kunnskapen om og støtten til alle barns, spesielt jenters, rett til utdanning.   

Stilftelsen LAMS (LAMS Foundation - Norway)

Løvenskiolds gate 8b, 0263 Oslo, Norway

Org.nr 982405955, Kontonr. 6188.56.69742, Vipps #544498