BOKHARI

 

BOKHARI

Et produkt, en fremtid

Bokhari støtter LAMS


Veveriet og tekstilprodusenten Bokhari produserer vakre, håndlagde og unike produkter. Slik skaper vi arbeidsplasser for håndverkere i Pakistan, og et bedre liv gjennom meningsfylt og trygt arbeid. Men viktigst av alt, Bokhari gir utdanningsmuligheter og skolegang for barn.


Forrestningsmannen, humanisten og feministen Yawar Bokhari startet i 1989 opp og utviklet filleryefabrikken Bokhari (Norpak International), som i dag ligger vegg-i-vegg med LAMS-skolen i Sultan Town.


Fabrikken ble raskt en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet og bidro med arbeid og sårt trengte inntekter til lokalbefolkningen. Men samtidig som fabrikken vokste, så oppdaget Yawar Bokhari de vanskelige kårene spesielt kvinnene levde under. Samtidig oppdaget han at barna i landsbyen ikke gikk på skole. Det fantes ingen skole!


Dette ville han gjøre noe med! Derfor bestemte Yawar Bokhari seg for å gi skolegang til barna til de ansatte, og i 1996 ble grunnsteinen lagt til Laila Amar Model School (LAMS). Laila og Amar er Yawar Bokharis datter og sønn, som nå har arvet både fabrikken og skolen etter Yawars bortgang i 2012.


Bokhari ønsker å bidra til trygghet og sosial omsorg for familiene til veverne. Barna er fremtiden og vi ønsker å fremme økt lese- og skrive kunnskap. God utdannelse er også viktig for å bidra til fremtidshåp og sikre økonomiske rammer. Rundt 700 elever, de fleste jenter, har i dag plass på LAMS-skolen. Mange av jentene er de første i sine familier som lærer å lese og skrive!


Det unike i dette prosjektet er samarbeidet mellom fabrikken og skolen. Alle de nærmere 300 ansatte ved Bokhari-veveriet og fabrikken får tilbud om gratis utdannelse for sine døtre og sønner ved LAMS. Mens foreldrene jobber ved fabrikken, går barna deres på skole vegg-i-vegg.


Stiftelsen LAMS i Norge samarbeider tett med Bokhari for å sikre at all støtte til LAMS samordnes og bidrar til den overordnede visjonen, handingsplanen og strategien for LAMS 2016-2020.


Kjøper du et Bokhari-produkt er du med på å gi jenter en mulighet til å være med å bestemme sin egen fremtid. Overskuddet fra dette salget bidrar til driften og videreutviklingen av LAMS.


Du finner et stort utvalg av Bokhari-produktene hos Kid Interiør, www.kid.no/bokhari. De populære Bokhari dialektnettene kan bestilles via Vipps (søk opp Bokhari AS og velg nett).


Les mer om Bokhari på www.bokhari.no og følg oss gjerne på Facebook.


Stilftelsen LAMS (LAMS Foundation - Norway)

Løvenskiolds gate 8b, 0263 Oslo, Norway

Org.nr 982405955, Kontonr. 6188.56.69742, Vipps #544498