Speakers' Corner

LAMS

Speakers' Corner

LAMS - A school, a future

Speakers' Corner på LAMS


Det originale Speakers' Corner er en plass i det nordøstre hjørnet av Hyde Park i London. Plassen er tradisjonelt et sted for taler og debatt. Selv om de fleste faste talerne er ukjente og ofte eksentriske, har også kjente personer som Karl Marx, Lenin, Abdur Raheem Green og George Orwell talt fra Speakers' Corner.


Nå og da har kandidater fra de store politiske partiene benyttet Speakers' Corner i valgkamp. Speakers' Corner er et fremstående eksempel på ytringsfrihet, da hvem som helst kan møte opp uanmeldt og tale om et hvilket som helst emne, skjønt man må påregne at folk med motstridende meninger kommer med tilrop.


I London tilbragte også grunnleggeren av LAMS, Yawar H Bokhari, mange år og han ble så inspirert av denne formen for ytringsfrihet at da han, mange år senere, opprettet LAMS skolen så etablerte han et eget Speakers' Corner i skolegården og begynte å oppfordre elever og lærere til å snakke fritt.


I dag, 20 år senere, er LAMS Speakers' Corner regelmessig brukt av elever (og noen lærere) til debatter og diskusjoner.


Se en video fra LAMS Speakers' Corner:


Klikk på bildene under for å se større versjoner.


Flere bilder og videoer finner du på Facebook- og Instagram-sidene våre. 

Stilftelsen LAMS (LAMS Foundation - Norway)

Løvenskiolds gate 8b, 0263 Oslo, Norway

Org.nr 982405955, Kontonr. 6188.56.69742, Vipps #544498