Stars of LAMS

LAMS

Stars of LAMS

LAMS - En skole, en fremtid

Stars of LAMS


Ved LAMS er alle elever stjerner. Her kan du treffe noen av dem.

I vår videoportrettserie Stars of LAMS kan du møte elever fra forskjellige klasser ved skolen som forteller litt om seg selv, sine familier og hva de liker med skolen sin.

God fornøyelse!


Flere bilder og videoer finner du på Facebook- og Instagram-sidene våre. 

Stilftelsen LAMS (LAMS Foundation - Norway)

Løvenskiolds gate 8b, 0263 Oslo, Norway

Org.nr 982405955, Kontonr. 6188.56.69742, Vipps #544498