Historien vår

LAMS

Historien vår

LAMS - En skole, en fremtid

Det begynte i 1996...


I utkanten av industribyen Faisalabad i Punjabprovinsen i Pakistan ligger landsbyen Sultan Town. Det var her visjonen om å skape en lysere fremtid skulle spire. Helt siden opprettelsen av skolen i 1996 har fokuset vært på å gi jenter muligheter de ellers ikke ville få i lokalsamfunnet. Men LAMS-skolen skal også være et trygt sted for barn å leke, lære og utforske, og mye tid og ressurser brukes på aktiviteter og arrangementer utenfor klasserommene som bidrar til å berike elevenes hverdag, skape trygghet og styrke selvtillitt.


LAMS-skolen ble etablert 5. oktober 1996 som en gratisskole til barna til de ansatte ved ryefabrikken BOKHARI (Norpak International). Skolen ligger vegg-i-vegg med fabrikken og hadde opprinnelig 5 klasserom og ett lærerværelse/kontor til rektor.


De første årene tilbød skolen grunnskoleundervisning fra 1. til 5. klasse for omlag 150 jenter og gutter. I forbindelse med utvidelsen av skolen i 1998, med støtte fra private givere, ble ytterligere 5 klasserom bygd og LAMS utvidet undervisningstilbudet for jenter opp til 10.klasse. I 2000 gikk over 350 elever (200 jenter og 150 gutter) på skolen.


I 2000 innledet LAMS et 10-års samarbeid med NORAD, noe som gav skolen muligheten til å befeste seg som en foregangsskole (model school). Samme år ble Stiftelsen LAMS i Norge stiftet for å sikre overordnet strategisk styring av og støtte til driften og videreutviklingen av skolen. Stiftelsen samarbeider tett med skolens administrasjon og ledelse i Pakistan, og er registrert i Stiftelsestilsynet.


Med midler fra NORAD ble skolen i 2003 utvided med ytterligere 10 klasserom, og i 2010 gikk det over 600 elever ved skolen.


I 2013 ble skolebiblioteket Laila Library bygd med formål å være et samlingssted for debatt, diskusjon og utstillinger, og senest i 2015 ble førskolen Alma & Selma Block, syv spesialbygde klasserom for de aller yngste elevene (4-7 år), offisielt åpnet. Begge disse byggene ble finansiert av private midler.


LAMS tilbyr i dag førskole-,  grunnskole- og videregåendeutdanning til jenter og gutter i alderen 4 til 18 år. Gutter tilbys skolegang opptil 5.klasse, mens jenter tilbys tilsammen 12 års skolegang. Nærmere 700 elever går i dag på LAMS og årlig uteksamineres mellom 20 og 30 jenter som alle tilbys stipend til videre utdanning.


Utover det å støtte driften og videreutviklingen av skolen, så ønsker Stiftelsen LAMS å bidra til å til en bærekraftig sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet. Og selv om utfordringene ved skolen og i lokalsamfunnet er mange, så ser vi etter 20 års drift at LAMS har bidratt til en positiv utvikling i lokalsamfunnet.

Bilder fra LAMS-historien


Vi har samlet et utvalg bilder fra LAMS sin 20-årige historie. Fra oppstarten i 1996, da skolen hadde kun 5 klasserom og 150 elever til dagens 30 klasserom, bibliotek, skolehelseklinikk og 700 elever. Se historien vår gjennom bilder her.

Stilftelsen LAMS (LAMS Foundation - Norway)

Løvenskiolds gate 8b, 0263 Oslo, Norway

Org.nr 982405955, Kontonr. 6188.56.69742, Vipps #544498