Om oss

LAMS

Om oss

LAMS - En skole, en fremtid

LAMS - mer enn en skole


LAMS er en skole i landbyen Sultan Town, utenfor byen Faisalabad i Pakistan. Skolen tilbyr undervisning på førskole-, grunnskole- og videregåendenivå, og ble etablert i 1996 av forretningsmannen, humanisten og feministen Yawar H Bokhari som var bosatt på Lillehammer, men som ønsket å gi noe tilbake til fødelandet sitt. Skolen ble opprettet som et sosialt entrepenørinitiativ i samarbeid med tekstilfabrikken BOKHARI (Norpak International) som produserer og eksporterer filleryer og andre tekstilprodukter til det norske og skandinaviske markedet.


De tre første årene, fra 1996 til 1998, tilbød skolen grunnskoleundervisning fra 1. til 5. klasse – for omlag 150 jenter og gutter. Med sine fem klasserom og tre lærere og en rektor ble grunnlaget lagt for fremtiden. Senere ble skolen utvidet med nye klasserom, flere lærere og mange flere elever.


LAMS tilbyr i dag førskole-,  grunnskole- og videregåendeutdanning til nærmere 700 jenter og gutter i alderen 4 til 18 år. Gutter tilbys skolegang opp til 5.klasse, mens jenter tilbys tilsammen 12 års skolegang. Årlig uteksamineres mellom 20 og 30 jenter som alle tilbys stipend til videre utdanning.


Gjennom det unike samarbeidet med Bokhari tilbys alle barna til de rundt 300 ansatte ved fabrikken gratis utdanning. Andre barn i Sultan Town tilbys subsidiert skolegang, og betaler kun en symbolsk sum får å kunne gå på LAMS.


Helt siden opprettelsen i 1996 har LAMS markert seg som en pionér innen likestilling med svært positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i Sultan Town. Til tross for mange utfordringer og motbakker, har skolen bestått og bidrar daglig til å skape en bedre og mer opplyst hverdag for hundrevis av elever.


Med den nye stipendordningen på plass, kan LAMS også tilby avgangselever videre muligheter etter LAMS og flere benytter anledningen til å fortsette utdanningen ved lokale universiter og høyskoler. Dette gir dem ikke bare høyere utdanning, men også nye og utvidede jobbmuligheter. Disse er i dag unge kvinner fulle av selvtillit og kunnskap.


Blant avgangselevene fra LAMS finner vi i dag lærere, bankfunksjonærer, helsearbeidere, ingeniører og forretningskvinner. Mange av jentene er de første i sine familier som kan å lese og skrive - og flere av dem bidrar i dag med familiens hovedinntekt.


Men viktigst av alt: den selvtillitten og den kunnskapen som elevene tilegner seg i løpet av sine 12 år ved LAMS kan ingen ta fra dem, uanset hva som skjer med dem i livet videre – den vil følge disse jentene gjennom tykt og tynt livet ut.


LAMS er et levende eksempel på at det nytter. Med inspirasjon fra norsk likestillingskamp, dugnadsånd og utdanningssystem, ble drømmen om LAMS en virkelighet, og har åpnet for at flere tusen jenter har fått og får muligheten til å være utviklingsbærere, endringsagenter og rollemodeller.


 Stiftelsen LAMS i Norge bidrar til driften og videreutviklingen av skolen og  samarbeider tett med skolens administrasjon og ledelse i Pakistan. Stiftelsen LAMS er registrert i Stiftelsestilsynet.


Utover det å støtte driften av skolen, så ønsker Stiftelsen LAMS også å bidra til å sikre en bærekraftig sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet. Og selv om utfordringene ved skolen og i lokalsamfunnet er mange, så ser vi etter 20 års drift at LAMS har bidratt til en positiv utvikling i lokalsamfunnet.


Les mer om historien til LAMS

Les mer om Stiftelsen LAMS

Stilftelsen LAMS (LAMS Foundation - Norway)

Løvenskiolds gate 8b, 0263 Oslo, Norway

Org.nr 982405955, Kontonr. 6188.56.69742, Vipps #544498