Siste nytt

LAMS

Siste nytt

LAMS - En skole, en fremtid

Siste nytt fra LAMS

Her kan du følge våre Facebook-sider (www.facebook.com/LAMS1996) som oppdateres regelmessig med siste nytt fra LAMS-skolen samt det arbeidet som gjøres i Norge av Stiftelsen LAMS

for å støtte skolens drift og videreutvikling.


Merk at dersom du befinner deg i Pakistan, kan du følge LAMS-skolens lokale sider her: www.facebook.com/LAMSSultanTown

Stilftelsen LAMS (LAMS Foundation - Norway)

Løvenskiolds gate 8b, 0263 Oslo, Norway

Org.nr 982405955, Kontonr. 6188.56.69742, Vipps #544498