LAMS Ambassadør

LAMS

Ambassadør

LAMS - En skole, en fremtid

Vil du bli LAMS Ambassadør?


Ambassadørordningen ble startet opp i 2013 for å gi støttespillere av LAMS i Norge en mulighet til å bidra til langsiktig drift og fremgang i skoleprosjektet.

Her følger mer informasjon om ordningen og hvordan du kan bli med. Del gjerne med andre interesserte.


Ved å være en LAMS Ambassadør er du med å videreføre og videreutvikle visjonen om at alle jenter skal ha rett til en god utdanning og dermed utvide deres framtidsmuligheter.

Siden 1996 har LAMS markert seg som en pionér innen likestilling med svært positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i Sultan Town utenfor Faisalabad i Pakistan. LAMS har i dag nærmere 700 elever, fordelt på 12 klassetrinn. LAMS tilbyr førskole og barneskoleundervisning til både jenter og gutter, mens ungdomsskole og videregående er forbeholdt jenter.


Hvert år uteksamineres over 20 jenter fra videregående på LAMS.

Med den nye stipendordningen på plass har nå flere av disse jentene mulighet til å fortsette utdanningen ved lokale universitet. Dette gir dem ikke bare høyere utdanning, men også nye og utvidede jobbmuligheter. Disse er i dag unge kvinner fulle av selvtillit og kunnskap, noen jobber som lærere, andre som bankfunksjonærer, leger, helsearbeidere osv. Mange av jentene er de første i sine familier som kan å lese og skrive.


LAMS ble startet i 1996 av Yawar Bokhari, forretningsmannen, humanisten og feministen som ønsket å gi noe tilbake til byen der han drev tekstilfabrikk. Mens produktene ble solgt til Norge og Sverige, bidro salget til å sikre det økonomiske fundamentet i skoledriften - og dermed jentenes fremtid. Denne modellen er viderført i dag, og du kan få kjøpt et stort utvalg a flotte, håndlagde BOKHARI-produkter i alle landets Kid Interiør butikker, samt på nett.


LAMS er et levende eksempel på at det nytter. Med inspirasjon fra norsk likestilling, dugnadsånd og utdanningssystem, ble drømmen om LAMS en virkelighet, og åpnet dermed for at flere tusen jenter fikk og får muligheten til å være utviklingsbærere, endringsagenter og rollemodeller i Pakistan.


Som LAMS Ambassadør kan du bli med på et stort, unikt dugnadslag. Du er med på å sikre kvalitetsutdanning og en fremtid for tusenvis av jenter ved LAMS, bidra til bærekraftige og framtidsrettete arbeidsmuligheter for jenter etter endt utdanning, samt å ta globalt samfunnsansvar. Som LAMS Ambassadør bidrar du med et fast beløp til skolen over en periode på tre år (minimum kr 100 pr mnd).


Kontonummer i Norge for bidrag fra LAMS Ambassadører: 6188.56.69742. Send oss gjerne en mail på lams@lams.no om du ønsker en bekreftelse på mottatt innskudd.


Samtidig håper vi at du er med og sprer ideen om LAMS videre, slik at dette initiativet kan inspirere til lignende tiltak, også i andre land.


LAMS trenger gode støttespillere og nye idéer – LAMS trenger deg som tror på forandring! Som LAMS Ambassadør vil du bli holdt fortløpende oppdatert på skolens aktiviteter og planer.


Noe for deg? Eller som en gave til den som har alt? Vi ordner ambassadørdiplom som bevis.


Alle innsamlede midler til LAMS-skolen forvaltes av Stiftelsen LAMS i Norge, som bidrar til den overordnede driften og videreutviklingen av skolen. Stiftelsen forvalter alle innsamlede midler iht stiftelsens vedteker, formål og handlingsplan, og sikrer dermed effektiv bruk av midler. Stiftelsen LAMS er registrert i Stiftelsestilsynet, og revideres årlig av en statsautorisert revisor.


JA, jeg vil bli LAMS Ambassadør. Skriv oss en kort mail og du vil høre mer fra oss.


Vil du vite mer? Har du spørsmål om det å være LAMS Ambassadør? Kontakt oss på lams@lams.no


Det er minst tre måter du kan bidra til LAMS, klikk deg inn for å finne ut mer:

  1. Bli LAMS Ambassadør
  2. Bidra med en enkeltgave eller arranger en innsamling/auksjon
  3. Kjøp Bokhari-produkter


Stilftelsen LAMS (LAMS Foundation - Norway)

Løvenskiolds gate 8b, 0263 Oslo, Norway

Org.nr 982405955, Kontonr. 6188.56.69742, Vipps #544498