Bidra med et enkeltbeløp

LAMS

Gi en enkeltgave

LAMS - En skole, en fremtid

Vil du bidra med en enkeltgave til LAMS?


Vi er glade for alle bidrag til LAMS, store og små. Dette kan være alt fra mindre engangssummer som bidrar til kjøp av bøker til skolebiblioteket, til større bidrag som kan finansiere større initiativ som innkjøp av datamaskiner eller restaurering av lekeplassen eller klasserom.


Kontonummer i Norge for gaver og bidrag til LAMS er 6188.56.69742. Vipps-nummer #544498


Er du i Pakistan og ønsker å bidra med støtte til LAMS lokalt, så ta gjerne kontakt med lams@lams.no, så sender vi deg ytterligere informasjon.


Vi har mange gode eksemplet på spennende og artige initiativ til støtte til LAMS, så dersom du er interessert i å bidra, ta gjerne kontakt med oss på lams@lams.no.


Blant de mange fantastiske initiativene enkeltpersoner, stiftelser og foreninger har tatt for å støtte LAMS kan vi nevne disse:


  • Innsamling på skole eller jobb: Hver jul de siste årene har elevene ved Solvang Skole i Øyer/Lillehammer samlet sammen midler til LAMS. Elevene sier selv at dette er deres lille bidrag til en bedre verden. Hvorfor ikke gjøre det samme på din skole eller arbeidsplass?
  • Auksjon/lotteri: Vi har flere eksempler på at støttespillere av LAMS har kommet sammen og arrangert en privat auksjon eller lotteri blant venner til inntekt for LAMS-skolen. Dette kan være alt fra et kakelotteri med hjemmebakte kaker til auksjon av Bokhari-produkter.
  • Gaver ifm jubileum/fødselsdager: Årlig mottar vi svært hyggelige henvendelser fra støttespillere av LAMS som ønsker at gaver ifm deres jubileum eller fødselsdag skal tilfalle LAMS.


Dette er bare noen eksempler på måter å støtte LAMS. Og husk, alle bidrag nytter og bidar til å sikre driften og videreutviklingen av LAMS.


Alle innsamlede midler til LAMS-skolen forvaltes av Stiftelsen LAMS i Norge, som bidrar til den overordnede driften og videreutviklingen av skolen. Stiftelsen forvalter alle innsamlede midler iht stiftelsens vedteker, formål og handlingsplan, og sikrer dermed effektiv bruk av midler. Stiftelsen LAMS er registrert i Stiftelsestilsynet, og revideres årlig av en statsautorisert revisor.


Det er minst tre måter du kan bidra til LAMS, klikk deg inn for å finne ut mer:

  1. Bli LAMS Ambassadør
  2. Bidra med en enkeltgave eller arranger en innsamling/auksjon
  3. Kjøp Bokhari-produkter


Vil du vite mer? Vil du bidra? Kontakt oss på lams@lams.no

Stilftelsen LAMS (LAMS Foundation - Norway)

Løvenskiolds gate 8b, 0263 Oslo, Norway

Org.nr 982405955, Kontonr. 6188.56.69742, Vipps #544498