Om oss

Om LAMS-skolen

LAMS er en skole i landbyen Sultan Town, utenfor millionbyen Faisalabad i Pakistan. Skolen tilbyr undervisning på førskole-, grunnskole- og videregåendenivå, og ble etablert i 1996 av forretningsmannen, humanisten og feministen Yawar H Bokhari som var bosatt på Lillehammer, men som ønsket å gi noe tilbake til fødelandet sitt.


Skolen ble opprettet som et sosialt entrepenørinitiativ i samarbeid med Bokhari-veveriet (Norpak International) vegg-i-vegg som designer, produserer og eksporterer tekstil- og interiørprodukter til det norske og skandinaviske markedet.


De første årene, fra 1996 til 1998, tilbød skolen grunnskoleundervisning fra 1. til 5. klasse – for omlag 150 jenter og gutter. Med sine fem klasserom og tre lærere og en rektor ble grunnlaget lagt for fremtiden. Senere ble skolen utvidet med nye klasserom, flere lærere og mange flere elever.


LAMS tilbyr i dag førskole-, grunnskole- og videregåendeutdanning til nærmere 1000 jenter og gutter i alderen 4 til 17 år. Gutter tilbys skolegang opp til 5.klasse, mens jenter tilbys tilsammen 12 års skolegang. Årlig uteksamineres mellom 20 og 30 jenter som alle tilbys stipend til videre utdanning på universitetsnivå.


Gjennom det unike samarbeidet med Bokhari-veveriet tilbys alle barna til de rundt 450 ansatte ved fabrikken gratis utdanning. Andre barn i Sultan Town tilbys subsidiert skolegang, og betaler kun en symbolsk sum.


Helt siden opprettelsen i 1996 har LAMS markert seg som en pionér innen likestilling med svært positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i Sultan Town. Til tross for mange utfordringer og motbakker, har skolen bestått og bidrar daglig til å skape en bedre og mer opplyst hverdag for hundrevis av elever.


Med stipendordningen på plass, kan LAMS også tilby avgangselever videre muligheter etter LAMS og flere benytter anledningen til å fortsette utdanningen ved lokale universiter og høyskoler. Dette gir dem ikke bare høyere utdanning, men også nye og utvidede jobbmuligheter.


Blant avgangselevene fra LAMS finner vi i dag lærere, bankfunksjonærer, helsearbeidere, ingeniører, politi og forretningskvinner. Mange av jentene er de første i sine familier som kan å lese og skrive - og flere av dem bidrar i dag med familiens hovedinntekt.


Men viktigst av alt: den selvtillitten og den kunnskapen som elevene tilegner seg i løpet av tiden ved LAMS kan ingen ta fra dem, uanset hva som skjer med dem i livet videre – den vil følge disse jentene gjennom tykt og tynt, livet ut.


Med inspirasjon fra norsk likestillingskamp, dugnadsånd og utdanningssystem, ble drømmen om LAMS en virkelighet, og har åpnet for at flere tusen jenter har fått og får muligheten til å være utviklingsbærere, endringsagenter og rollemodeller.


LAMS er et levende eksempel på at det nytter.