Bidra

Bidra til LAMS

Vil du bidra til å sikre alle barns rett til kvalitetsutdanning?

Vil du bidra til å gi jenter en lysere fremtid?

Vil du støtte LAMS?


Du kan bidra til å sikre driften og videreutviklingen av LAMS-skolen på minst fire måter:

i) Bidra med et enkeltbeløp (Kontonr: 6188.56.69742, Vipps #544498)

ii) Gi et fast månedlig beløp(Kontonr: 6188.56.69742)

ii) Start en innsamlingsaksjon via Facebook e.l. 

iv) Kjøp et Bokhari-produkt (se mer på www.bokhari.no)


Alle innsamlede midler i Norge til LAMS-skolen forvaltes av Stiftelsen LAMS, som er medlem av Innsamlingskontrollen. Stiftelsen er registrert i Stiftelsestilsynet og forvalter alle innsamlede midler iht dets vedteker og formål.

Takk til alle venner og støttespillere!