Stiftelsen LAMS

Om Stiftelsen LAMS

Stiftelsen LAMS er en norsk veldedig stiftelse som er registrert i Stiftelsestilsynet (org. nr. 982.405.955).


Stiftelsens formål er å støtte drift og videreutviklingen av LAMS-skolen i Sultan Town, Faisalabad, Pakistan, en utdanningsinstitusjon som ble opprettet i 1996 for å kunne tilby skolegang til barna til de ansatte ved tekstilveveriet Bokhari (Norpak International), og barn og ungdom i Sultan Town i den grad skolen har kapasitet.


Stiftelsen LAMS ledes av et styre bestående av fem personer som møtes regelmessig. Alle oppgaver som utføres av styret gjøres på frivilig basis. Styret leder arbeidet med å drive innsamling for stiftelsen, godkjenner årlilge regnskap og bidrar til foredrag og annet arbeid for å skape oppmerksomhet rundt stiftelsens formål og virke. Styret koordinerer alle initiativ med LAMS-skolen.


Stiftelsen LAMS er godkjent av Innsamlingskontrollen. Dette bidrar til å sikre at alle midler som samles inn til LAMS-skolen blir brukt iht formålet og at innsamlingsvirksomheten som drives er forsvarlig og iht gjeldende norsk regelverk. For å bli godkjent av Innsamlingskontrollen kreves åpenhet om alle finansielle transaksjoner og resultater, som bidrar til økt trygghet for givere. Stiftelsen LAMS forplikter seg til ekstern kontroll, følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling. Godkjenningen viser at Stiftelsen LAMS tilfredsstiller strenge krav til regnskapsføring og er underlagt ekstern kontroll.


Alle innsamlede midler i Norge til LAMS-skolen forvaltes av Stiftelsen LAMS, som er medlem av Innsamlingskontrollen. Stiftelsen er registrert i Stiftelsestilsynet og forvalter alle innsamlede midler iht dets vedteker og formål.


Vil du støtte arbeidet vårt? Klikk her for mer info.